صهیب بن سنان (صهیب رومی)

ساخت وبلاگ
چکیده : صهیب  بن سنان در اصل اهل عراق و از ساکنان کنار دجله نزدیک م... با عنوان : صهیب بن سنان (صهیب رومی) بخوانید :

    صهیب     بن   سنان   در اصل اهل عراق و از ساکنان کنار دجله نزدیک موصل است، پدر و عمویش از فرمانداران کسری بر سرزمین أبلّه بودند، در یکی از جنگ های روم و ایران صهیب اسیر   رومی  ان گردید. او را به روم بردند و در آنجا بزرگ شد، از این جهت به او صهیب رومی می گویند و به همین جهت در زبان لکنت داشت نه عرب بود و نه اروپایی، بعضی از افراد قبیله کلب او را با جمعی از بردگان از روم خریداری کردند و در مکه به عبدالله جدعان فروختند، عبدالله او را آزاد ساخت.[1]

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 9 دی 1397 ساعت: 23:10