ديده ای خواهم كه باشد شه شناس تا شناسد شاه را در هر لباس

ساخت وبلاگ
چکیده : اين سبب ها بر نظرها پرده‌ها است كه نه هر ديدار صنعش را سزاست ديده, ای بايد سبب سوراخ كن تا حجب را ... با عنوان : ديده ای خواهم كه باشد شه شناس تا شناسد شاه را در هر لباس بخوانید :

اين سبب ها بر نظرها پرده‌ها است

كه نه هر ديدار صنعش را سزاست

ديده, ای بايد سبب سوراخ كن

تا حجب را بركند از بيخ و بن

تا مسبب بيند اندر لامكان

هرزه بيند جهد و اسباب و دكان

ديده ای از شاه خواهم, شه شناس,

تا شناسد, شاه را در هر لباس,

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت: 1:32