معناشناسی« خیر» و « شرّ» از دیدگاه مفسّرین قرآن کریم

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

معناشناسی« خیر» و « شرّ» از دیدگاه مفسّرین قرآن کریم

پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی . 1391 . کارشناسی ارشد

موضوع: هنر و علوم انسانی > معارف اسلامی

استاد راهنما: سیّدیوسف محفوظی موسوی

استاد مشاور: مینا شمخی .

پدیدآور: غلامعباس کرمی

موضوع این پایان نامه در مورد معنا شناسی « خیر » و « شرّ » از دیدگاه مفسرین قرآن کریم می باشد. با توجه به اینکه واژه « خیر » و « شرّ » هر کدام در قرآن بسیار تکرار شده است بنابراین معانی مختلفی از آن متصوٌر است ، « خیر » به معنی خوب ، نیکی ، زیبائی و هر آنچه که از نظر عقل پسندیده به نظر می رسد و « شرّ » به معنی بدی و پستی و هر آنچه که جامع تمام رذایل باشد می گویند مفسّرین قرآن کریم معانی مختلفی همچون : ثروت ، اختیار ، زن ، قرآن ، مصلحت ، اسب ، نیکوکاری ، اسلام ، ایمان ، پذیرش حقّ ، غنیمت ، نیرومندی ، عافیت ، سود و طعام از واژه « خیر » استنباط نموده اند. و همچنین از نظر مفسرین قرآن کریم کلماتی وجود دارد که مترادف با « خیر » و « شرّ » می باشندکلماتی همچون : برکت، برّ ، حسن ،معروف ، جمال ، سلام ، رشد و سعادت مترادف « خیر » می باشد . واژه هایی همچون : سوء ، نحس، ضرر ، فتنه ، مصیبه ، شقاوت ، مترادف با « شرّ » در نظر گرفته شده است.و مفسّرین قرآن کریم بیان داشته اند در راه رسیدن به کمال و سعادت جز شناخت « خیر » و عمل به مصادیق آن و آگاهی از « شرّ » و دوری از مصادیق «شرّ» میسّر نخواهد بود و عدم شناخت از « خیر » و « شرّ » عدول از منزلت انسانیت ، راهی به سوی نکبت و بدبختی چیز دیگری حاصل نخواهد شد.

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/585065

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 9 مرداد 1397 ساعت: 3:29